Il maestro Liu Tian Jian vs Francesca De Andrè

Il maestro Liu Tian Jian impartisce lezioni di difesa personale a Francesca