Scherzi notturni

E la vittima è sempre Ivan Cattaneo!